W trakcje realizacji

Projekty w trakcie realizacji

 
Linia kolejowa 106 : Boguchwała – Czudec

Zaprojektowanie i wykonanie robót (w branżach obiekty inżynieryjne, obiekty budowlane, doposażenie przejazdów kolejowych) dla zadania: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec”.

 
Linia kolejowa 95 : Kraków Mydlniki – Podłęże

Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Podłęże wraz z łącznicami.

 
Linia kolejowa nr 8 : Warka – Radom

Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-10: „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C,D,E)”.

 
Linia kolejowa nr 94 : Kraków Płaszów – Skawina

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie w ramach zadania: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”.