Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych

Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:
 • kompleksowy nadzór nad robotami w zakresie budowy i rozbiórki obiektów kubaturowych (nastawnie, perony, budynki),
 • nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót,
 • nadzór i rozliczanie pracy podwykonawców zgodnie z harmonogramem robót i budżetem,
 • planowanie potrzeb w zakresie sił i środków produkcji,
 • udział w negocjacjach i wyborze podwykonawców,
 • współpraca z przedstawicielami projektanta, inwestora, nadzoru, podwykonawcy i dostawcy.
Od kandydatów oczekujemy:
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub Inżyniera Projektu na robotach związanych z budową lub przebudową infrastruktury kolejowej w zakresie obiektów kubaturowych,
 • uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • wykształcenia wyższego technicznego,
 • prawa jazdy kat .B.
Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • niezbędne narzędzia pracy.
APLIKUJ