O Firmie

Swietelsky Rail Polska – O Firmie

Swietelsky Rail Polska – O Firmie

Rozpoczęcie działalności
SWIETELSKY RAIL POLSKA Sp. z o.o. jako generalny wykonawca działa w sektorze infrastruktury kolejowej, koncentrując się na rynku polskim. Jest wyspecjalizowaną spółką, należącą do austriackiego koncernu budowlanego Swietelsky AG. Koncern prowadzi działalność od 1936 roku i od tego czasu – zarówno w Austrii, jak i wielu innych krajach – dał sie poznać jako solidny wykonawca niemal we wszystkich sektorach budownictwa.

Początki działalności firmy Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. sięgają roku 1990, kiedy to 17 grudnia utworzono przedsiębiorstwo budowlane Roboty Kolejowe „Koltex” Sp. z o.o., którego celem był rozwój gospodarczego potencjału związanego z przebudową infrastruktury kolejowej. Niespełna osiemnaście lat później 18.11.2008 z inicjatywy austriackiego koncernu budowlanego Swietelsky Baugesellschaft m.b.H z siedzibą w Linz (Austria) wszystkie udziały polskiej Spółki zostały wykupione, co w konsekwencji doprowadziło w roku 2009 do zmiany nazwy na Roboty Kolejowe „SWIETELSKY LTD” Sp. z o.o.

Do głównych celów powstałego w ten sposób Podmiotu należała eksploracja szeroko rozumianego rynku kolejowego, budowanie pozytywnego wizerunku Firmy i partnerskich relacji z Inwestorami oraz umacnianie swej pozycji w branży. Bezpośrednim następstwem tych zmian było utworzenie Konsorcjum w skład którego weszła Swietelsky Baugesellschaft m.b.H (aktualnie Swietelsky AG) i pozyskanie kontraktu pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych na linii kolejowej Kraków-Medyka-granica państwa na odcinku Biadoliny-Tarnów”.

 
Nowy etap działalności

W dniu 30.04.2014 „SWIETELSKY LTD” Sp. z o.o., jako lider Konsorcjum partnera z Austrii, podpisała umowę na realizację modernizacji linii kolejowych nr 91 Kraków Główny-Medyka i nr 92 Przemyśl-Medyka (odcinek Rzeszów-granica państwa). Wydarzenie to rozpoczyna nowy etap działalności firmy, polegający na samodzielnej realizacji umów budowlanych w sektorze budownictwa kolejowego. Od dnia 22.05.2014 Firma ostatecznie przyjmuje nazwę na Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. i wraz z zagranicznym partnerem strategicznym realizuje zadania ustalone w statucie spółki, które są tożsame z kierunkiem działalności koncernu Swietelsky AG.

 
Nasze usługi

Świadczymy kompleksowe usługi budowlano-montażowych w zakresie: budowy, modernizacji i remontów linii i bocznic kolejowych oraz układów torowych stacji; robót ziemnych i podtorzowych; systemów odwadniających; wykonawstwa obiektów inżynierskich i robót kubaturowych. Celem strategicznym Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. jest osiągnięcie mocnej pozycji na rynku infrastruktury kolejowej w Polsce.

 
Swietelsky Rail Polska – Generalny Wykonawca

Obecnie Firma realizuje kontrakty z pozycji Generalnego Wykonawcy, sprawuje nadzór techniczny oraz zapewnia obsługę administracyjno-logistyczną. Jako grupa kapitałowa posiada jeden z największych i najnowocześniejszych parków maszyn do budowy i modernizacji dróg kolejowych w Europie. Ścisła współpraca z podmiotami należącymi do wspólnej grupy kapitałowej, ulokowanymi na obszarze całej Europy, daje inwestorom gwarancje jakości, a dla pracowników firmy stwarza szanse na zdobycie bogatego doświadczenia i samorealizacji.